Afdeling: Noord-Holland Midden

Viering 110 jarig bestaan

van onze Vereniging

Noord-Holland Midden

 

Beste imkers van onze vereniging

Wat een fantastische dag was dat op 23 september in de Fruittuin aan het Geestmerambacht. Met zulk mooi weer kon het eigenlijk nier meer stuk en wat hadden we een mooie locatie.

 

Van de plusminus 70 imkers met aanhang die zich hadden ingeschreven voor het feest was bijna iedereen aanwezig. Ook de cursisten van dit jaar gaven acte de préséance en konden zo op een zeer plezierige en ludieke wijze kennis maken met de Vereniging.
Helaas lukte het niet meer om een ballonnenman/vrouw te strikken voor het feest. Maar het alternatief, kaarsen maken dat door onze penningmeester Jan Hendriks werd aangedragen was een prima oplossing. 

Meindert onze voorzitter opende het feest met een mooi verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van onze vereniging.

Het is 110 jaar geleden dat de heer Giersbergen, leraar in de bijenteelt, een lezing gaf over het houden van bijen.
Zijn praatje was zo enthousiasmerend dat aan het eind van de avond de afdeling Schoorl van de Vereniging der Bijenteelt in Nederland werd opgericht. Op deze eerste avond hadden zich 27 leden aangemeld.
Het enthousiasme was groot en de vereniging deed het enkele jaren erg goed. Er werd ook veel honing verkocht.
Echter in de jaren daarna zakte het een beetje in en werd de vereniging bij gebrek aan interesse opgeheven.
Gelukkig voor ons kwam er een doorstart. Doordat de lat niet te hoog werd gelegd, bleef de opnieuw gestarte vereniging bestaan. De groei kwam er in doordat er ieder jaar een cursus werd aangeboden.
Momenteel heeft de afdeling Noord-Holland Midden ruim 100 leden. De vergaderingen worden ook redelijk bezocht.
De formule uit de jaren 80 volgen we nog steeds. Eerst een vergaderdeel, dan een lezing of anderszins, om de kennis te vergroten.
Met de jaarlijkse tentoonstelling in Schoorl laten we het publiek al 25 jaar kennis maken met de imkerij. Tevens vindt ieder jaar, op feestelijke wijze de diploma uitreiking aan de geslaagde cursisten plaats.
Voor vandaag hebben we voor u een mooie agenda:
         een presentatie door Marco van Hees over Bee-o-mimicry
         een honing keuring
         de diploma uitreiking
         een viertal jubilarissen
         en tot slot een gezellige barbecue
Ik wens u, mede namens het bestuur een zeer gezellige middag toe.

 

En dan nu de presentatie van Marco over Bee-o-mimicry. Waarover gaat dat eigenlijk?


Over bijen natuurlijk, maar dat niet alleen. Marco legt een relatie tussen het dierenrijk en de circulaire economie: een economisch systeem om herbruikbaarheid te maximaliseren. Iets waar wij als mens en bedrijf nog lang niet zijn gearriveerd. Wij als mens en bedrijf maken er wat dat betreft nog steeds een zooitje van. Wij doen aan waarde vernietiging als we vinden dat de levensduur van een product ten einde is.

Hoe zit dat dan precies? Marco legt aan de hand van mooie en duidelijke sheets uit wat nu de principes zijn om, zonder kwaliteitsverlies het materiaal van producten die OP zijn terug te winnen. Je maakt het dus herbruikbaar.

Wat hebben wij daar nu mee te maken als imkers, zal je denken. Maar het bijzondere is nu dat in het dierenrijk de circulaire economie gewoon wordt toegepast. Dus ook bij onze bijen! En dat noemen we nu Biomimicry.
Gelukkig beginnen wij als mens en bedrijf in te zien dat we van het dierenrijk nog zeer veel kunnen leren en hun toepassingen en levenswijze beginnen te vertalen naar onze wereld. Alhoewel het eigenlijk nog veel te langzaam gaat en er vanuit de grote multinationals nog veel teveel wordt gelobbyd om de lineaire economie in stand te houden. Het zijn wij, als gewone mensen, en vooral de overheden (middels wetgeving) die er wat aan kunnen doen! En dus ook om de enorme milieuvervuiling een halt toe te roepen. 

 In de volgende sheet een paar vooreelden van hoe we leren van het dierenrijk.

Vanuit, cq op basis van, dit leerproces is een succesvolle strategie ontwikkeld: 

Het leven creëert condities die het leven bevorderen!!

 

Dus wat kunnen wij leren van onze bijen als we aan het imkeren zijn. Hoe kunnen we net als de bijen inspelen op hergebruik.
Dus waarom en hoe Bee-o-mimicry.

Dit was een korte uitleg met enkele sheets van de presentatie van Marco.

 

De diploma uitreiking door Piet Kuijs was wederom een feest. Bijna alle cursisten waren aanwezig en ze hadden allemaal het examen succesvol afgelegd.
Piet sprak zijn cursisten op de hem welbekende wijze toe en overhandigde de diploma’s met natuurlijk het bijbehorende potje honing.

Hierbij een paar foto's van de cursisten.

  

Heel bijzonder is het feit dat we er nu een zeer jonge imker bij krijgen. Hij heeft de cursus, samen met zijn moeder, met veel plezier gedaan.
Van de voorzitter Meindert kreeg hij namens de vereniging als stimulans een mooie kieps uitgereikt.

Tot slot van de diploma uitreiking werd Piet nog even op een zeer vrolijke wijze toegesproken door cursist Jan Boogaarts.
Alle cursisten waren zeer blij met Piet die op onnavolgbare wijze en groot enthousiasme de cursus heeft gegeven. Veel dank daarvoor en zij zullen zeker nog wel gebruik maken van de vraagbaak die Piet is.
Puntje: Piet schaf nu toch vooral eens een smartphone aan zodat je veel beter bereikbaar bent. 

Zeer bijzonder is het feit dat we binnen onze vereniging een viertal leden hebben die, naast zeer actief voor de vereniging, ook nog eens 40 jaar lid zijn. Dat konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Helaas konden drie leden niet aanwezig zijn maar gelukkig werd Henk Hanraads even nadrukkelijk in het zonnetje gezet. Meindert spreekt Henk toe en overhandigd Henk het daarbij behorende speldje.

Naast Henk, zijn tevens Jaap Zonneveld, Nico Brakenhof en Vreni Dijkstra, alle drie helaas niet aanwezig, ook gehuldigd. Ook de vertegenwoordiger van de NBV sprak zijn waardering uit voor het feit dat de jubilarissen zo lang actief lid zijn van de vereniging. Daarbij overhandigt hij het boek “Niet zonder elkaar; bloemen en insecten” van Louis Schoonhoven. 

 

En alsof dit allemaal niet genoeg was hadden we ook nog een honingkeuring voor onze leden, georganiseerd door Jan Hendriks.

 

Aan de honingkeuring is deelgenomen door acht imkers. De keuring is verricht door de keurmeesters Jeltje Poort van Bijenvereniging Haarlem, Katja van de Berg van Bijenvereniging Amsterdam en Jan Hendriks van onze vereniging. Alle inzendingen zijn beoordeeld en de uitkomsten hiervan op een keuringsformulier genoteerd. Ondanks het feit dat er op de voorjaarsvergadering al aandacht aan de keuring was besteed kwam een aantal inzendingen niet voor een certificaat in aanmerking. Dit kwam met name omdat de honing een te hoog waterpercentage bevatte (boven de 20%) of omdat het potje onvoldoende gewicht aan honing had. Naar aanleiding hiervan is belangrijk te vermelden dat je, als je honing verkoopt waarbij je op het etiket ook een houdbaarheidsdatum moet zetten, je de beschikking hebt over een refractometer, voor het bepalen van het waterpercentage. Uiteindelijk konden er vijf certificaten worden uitgereikt. De uiteindelijke winnaar van de keuring en daarmee de verenigingskampioen van dit jubileumjaar werd Johan de Boer met zijn inzending van vloeibare bloemenhoning en deze kreeg, naast een certificaat met de beoordeling uitstekend, ook de kampioensbeker. Alle deelnemers konden na afloop hun keuringsformulier ophalen en kunnen naar aanleiding van de opmerkingen op het formulier, de kwaliteit van hun potjes honing voor het volgende jaar verbeteren. 

 

De kinderen werden, in plaats van door een ballonnenman, verrast op het maken van kaarsen. Ook dat was een feest. Maar het allerleukste was natuurlijk het kampvuur waar de kinderen marshmallows konden roosteren. 

 

Tot besluit een geweldige barbecue waarbij het aan niets ontbrak. Er was meer dan genoeg voor iedereen, inclusief een drankje.  

Wij als bestuur kijken tevreden terug op een geslaagd feest en, gezien de positieve reacties die we na afloop gekregen hebben van diverse feestgangers, was het ook voor de bezoekers een zeer geslaagde middag. 

Mede namens het Bestuur van de Vereniging Noord-Holland Midden
Ger Diemeer, secretaris

Contactgegevens

Zwerm meldingen:
Graag aanmelden bij
1 onderstaande imker:
Wouter Adrichem 06-82307365
Jan Adrichem 06-49322353
Sophea Lim 06-83172933

Secretariaat:
Marise Eiff
secretarisbijenverenigingnhm@abeiff.nl

Redactie nieuwsbrief "Blijf Bij"
Marise Eiff

Leraren van de vereniging:
Alkmaar e.o. Piet Kuijs
072-5051567 anitasenpietk@planet.nl
Heerhugowaard e.o. Sjaak Heere
072-5720016 devliegplank@ziggo.nl

cursus korfvlechten:
Jan Hendriks
www.korfvlechten.mozello.nl

Onderhoud website:
Johan de Boer
secretarisbijenverenigingnhm@abeiff.nl